Redigeren

Om de algemene leesbaarheid te bevorderen, is het altijd belangrijk uw tekst te laten redigeren. Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld het herhalen van woorden, het ontleden van lange zinnen (onderwerp en persoonsvorm) of het gebruiken van bepaalde uitdrukkingen.